Nabízíte klientům to, co chtějí?

Využijte naše marketingové poradenství

Marketingové poradenství

Dáváme věci do souvislostí. Pracujeme s více zdroji informací. Říkáme, co to pro vás znamená. Vidíme věci „zvenčí“ a v kontextu celého trhu.

Interpretujeme data s odstupem a v kontextu reálií dané země s tím, co je obvyklé na místním trhu. Umíme pracovat s vašimi, ale i s externími daty, dohledat další existující informace, a ty pak propojit třeba s výstupy z vašeho exkluzivního výzkumu.

Dokážeme vám poradit, jaké byste měli učinit další marketingové kroky.

Nasloucháme vám a sdílíme vaše nadšení. Nabízíme dialog, interaktivní pracovní skupiny nebo kreativní workshopy pro diagnostiku samotné výzvy, rozvíjení a nastartování následné marketingové strategie.